எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு

அறிவியல் நகரம் பற்றிய தொடர்புக்கு

லஞ்சம் கொடுப்பதும் பெறுவதும் ஒரு குற்றம்
Bribe Giving and Receiving is an Offence.Steve Jobs

முகவரி:

துணைத்தலைவர்

அறிவியல் நகரம்
உயர்கல்வித்துறை,
பி.எம். பிர்லா கோளரங்க வளாகம்,
காந்தி மண்டபம் சாலை,
சென்னை – 6000025

மின்னஞ்சல் : scicitychennai@gmail.com

தொலைபேசி:+91-44 29520141 /+91-44 29520142 /+91-44 29520143

தொலைநகல்: 044- 24454054 or 24454034

தமிழ்நாடுஅறிவியல் அறிஞர்கள் கையேடு

உதவித் தொகை

தமிழ்நாடு மாணவர்கள் அறிவியல் காங்கிரஸ்

உறுப்பு-நிறுவனங்கள்

மின்- இதழ்