எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு

பணியாளர்கள்

வரிசை எண். பெயர் மற்றும் பதவி
1 திருமதி. ச. ஹேமா, முதுநிலை அறிவியல் அலுவலர்
2 திரு. ஜெ. தேவசேனாபதி, முதுநிலை அறிவியல் அலுவலர்
3 திருமதி. தி. கற்பகம், கணக்காளர் (தேர்வு நிலை)
4 திரு. க. பக்தவச்சலம், உதவியாளர்
5 திருமதி. ல. நமலவாணி, துணைத்தலைவர் அவர்களின் நேர்முக எழுத்தர்
6 திரு. ச. சுப்ரமணி, ஓட்டுநர்
7 திருமதி. ஆ. பிரியா, அலுவலக உதவியாளர் (சிறப்புநிலை)
8 திரு. வி. பாலாஜி, தபேதார்
9 திருமதி. செ. கிருஷ்ணவேணி, இல்ல அலுவலக உதவியாளர்

தமிழ்நாடுஅறிவியல் அறிஞர்கள் கையேடு

உதவித் தொகை

தமிழ்நாடு மாணவர்கள் அறிவியல் காங்கிரஸ்

உறுப்பு-நிறுவனங்கள்

மின்- இதழ்